boom kikker

boom kikker  · 05. augustus 2018
De Parnassia bloem. De plant komt voor over heel het noordelijk halfrond, . In Nederland was zij vroeger breed verspreid op de veengronden, zandgronden en in Zuid-Limburg op het krijt. Inmiddels is de soort er zeldzaam geworden door ontwatering en hogere bemestingsgraad. Nu groeit ze het meest in vochtige duinvalleien en op drooggevallen zandplaten in afgesloten zeearmen. Parnassia wordt in Nederland vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd en staat op de Nederlandse Rode lijst...