(Nieuw)

(Nieuw) · 11. februari 2019
Reegeit en reebok. In de zomerperiode is het onderscheid in geslacht bij reeën tussen reebokken en reegeiten duidelijk: De reebok, het mannetje, draagt een gewei. De reegeit, het vrouwtje, heeft geen, of heel zelden een, gewei. In de winterperiode, als het mannetjes ree het gewei heeft afgeworpen en de reekalveren bij het vrouwtjes ree lopen, wordt het moeilijk om een individueel ree als reebok of reegeit te herkennen. De Reegeiten hebben geen gewei (reebok in januari ook niet)Geen penseel...