24. mei 2020
Blauwtjes De groep blauwtjes is genoemd naar de blauwe kleur op de bovenkant van de vleugels. Het zijn relatief kleine vlinders, die we overal in Europa kunnen vinden. Niet alle blauwtjes zijn overigens blauw: van de meeste soorten heeft het vrouwtje een bruine bovenkant. Van sommige soorten is het mannetje ook bruin. Binnen deze groep is determinatie soms lastig omdat een aantal soorten, met name de bruine vrouwtjes, soms erg op elkaar lijken.
17. mei 2020
Er is ook een verwante soort met de naam kale bosmier (Formica polyctena), die sterk op de behaarde bosmier lijkt. Beide soorten worden samen vaak met gewoon rode bosmier aangeduid. Deze twee soorten kunnen ook hybridiseren. Het lichaam is vrij groot; ongeveer 6-11 millimeter en roodbruin van kleur, vaak zijn kaken en borststuk roodbruin en de rest van het lichaam donkerbruin tot zwart. De behaarde bosmier heeft minstens 25 haren op het pronotum (voorste deel van het borststuk), de kale hooguit...
10. mei 2020
De nachtegaal (in dichterlijke taal ook filomeel; Luscinia megarhynchos) is een zangvogel uit de onderfamilie Saxicolinae, vroeger ingedeeld bij de familie Turdidae (lijsters) maar nu onderdeel van de familie Muscicapidae. De naam is afgeleid van het Germaanse "galan": (galmend) zingen.De bovenzijde is egaal bruin van kleur, terwijl de stuit en de bovenzijde van de staart roodbruin zijn. De onderzijde is lichtgrijs. Het oog is opvallend groot en zwart en de poten zijn licht van kleur. Zijn zang...
03. mei 2020
De boomkikker of Europese boomkikker (Hyla arborea) is een kikker uit de familie boomkikkers (Hylidae). De boomkikker komt voor in een groot deel van Europa en is de enige soort uit de familie boomkikkers die voorkomt in België en Nederland. De kikker leeft op open zonbeschenen plekken in relatief dicht begroeide en vrij vochtige biotopen in de buurt van water. Het is een boombewonende soort die zich ophoudt tussen het gebladerte. Het voedsel bestaat uit verschillende ongewervelden zoals...
27. april 2020
Zonnedauw (Drosera) is een geslacht van vleesetende planten in de Zonnedauwfamilie (Droseraceae) en telt rond de tweehonderd soorten. De botanische naam Drosera is afgeleid van het Oudgrieks δρόσος (drosos) = dauw. De zonnedauw lokt, vangt en verteert insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan diens tentakeltjes. De prooi dient om de plant te voorzien van voedingsstoffen die vrijwel afwezig zijn in de bodem waar de planten leven. De meeste zonnedauwsoorten leven in...
19. april 2020
De fazant (Phasianus colchicus) is een vogel uit de familie van fazantachtigen (Phasianidae). De geslachtsnaam komt uit het Latijnse phasianus, "fazant". De soortnaam colchicus is Latijn voor "van Colchis" (tegenwoordig in Georgië), een land bij de Zwarte Zee waar Europeanen voor het eerst fazanten leerden kennen. Het mannetje wordt 75–89 cm groot (waarvan de staart 35–45 cm is), vrouwtjes worden 53–62 cm groot (waarvan de staart 20–25 cm is). De spanwijdte is 70–90 cm. Mannetjes...
13. april 2020
Een lam is een jong schaap. Het verschijnen van lammetjes in de weide is voor veel mensen een teken dat het lente is. Meestal wordt de ooi in november gedekt en lammert ze zo'n 150 dagen later, dus in april. De ooilammetjes worden vaak nog in hetzelfde jaar gedekt en krijgen dan in de lente zelf hun eerste lam. Bij het krijgen van een lam op zo'n korte termijn is er een grotere kans dat het misgaat, omdat het schaap nog niet volgroeid en dus eigenlijk een tienermoeder is. Het komt wel vaker...
05. april 2020
vandaag even de deur uit na twee weken niet weg geweest te zijn weer even naar de awd kom ik in de Zilk bij de ingang van de awd is de parkeerplaats geheel afgesloten je mag er wel in maar zonder auto en maar met twee personen ze waren bang dat we vandaag weer massaal de duinen in zouden gaan met dat mooie weer er werd flink gecontroleerd de foto die je hier ziet is van twee weken geleden jaaa en dat kan echt niet hé zo massaal,
15. maart 2020
Konijnen zijn de grote grazers van het duin. Dat is misschien een verrassing omdat die andere grote grazers meer opvallen. Maar de Schotse hooglanders zijn maar met weinig en het effect van hun aanwezigheid is vooral het terugdringen van bomen en struiken in het duin. Verder bemesten ze op de ene plek en trappen het duin open op een andere plek. Daarmee zorgen ze voor veel verschillende plekjes waar dan ook weer een verscheidenheid aan planten en dieren een plaats vinden.Maar de konijnen zijn,...
08. maart 2020
De ree heeft een zandgele tot roodbruine zomervacht, 's winters is deze meer grijsbruin tot zwart van kleur. Volwassen dieren hebben geen vlekken. Duidelijk zichtbaar is de witte tot gelige rompvlek. Bij mannetjes is deze vlek 's zomers vrij onduidelijk. De neus is zwart en de kin is wit. De staart is vrij klein (twee tot vier centimeter lang) en enkel zichtbaar tijdens het ontlasten. 's Winters steekt bij het vrouwtje, de reegeit, een bosje witte haren tussen de achterpoten naar achteren, het...

Meer weergeven

Copyright @ Herman  Versteeg de inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermt en alle rechten op de tekst. afbeeldingen grafische vormgeving en / of informatie in andere vorm berust bij Herman Versteeg. Niets uit de tekst of afbeelding op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Herman Versteeg worden verveelvoudigen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren van (gedeelten van( deze website is niet toegestaan .De benaming De schoonheid van de awd Herman Versteeg alsmede het daarbij behorende logo is als merk gedeponeerd bij het Benelux merken bureau .