19. januari 2020
De steenloper (Arenaria interpres) is een vogel uit de familie Scolopacidae (strandlopers en snippen).Deze vogel is een bontgekleurde, wat gedrongen vogel. Van onderen is hij wit en de bovenvleugel is roodbruin met witte schoudervlekken en een witte en brede, zwarte zoom. Men kan hem op rotsachtige kusten of iets wat daar op lijkt (zoals basaltglooiingen op pieren of dammen) druk in de weer zien met stenen of schelpen omkeren op zoek naar iets eetbaars. Het voedsel bestaat uit strandvlooien,...
13. januari 2020
Vrouwtjes brilduiker met witte vlek achter haar snavel dat zie je niet veel. De brilduiker komt voor in een brede zone op het Noordelijk halfrond zowel in Noord-Amerika, Europa als Azië. Hij broedt bij heldere meren of traagstromende rivieren in uitgestrekte bossen. Hij nestelt daar in holle bomen, vaak in het nest van een zwarte specht. In Scandinavië worden vaak nestkasten voor deze eend opgehangen aan de rand van meren. In Nederland is de brilduiker een uiterst schaarse broedvogel. Tussen...
06. januari 2020
Noordvoort. tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70 – 73 het door de wind veranderende duin van dichtbij bewonderen. Bij de opening waren alle initiatiefnemers van het project aanwezig: Hoogheemraadschap Rijnland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waternet en de wethouders van de gemeenten Noordwijk en Zandvoort. Het strand tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70 – 73 was tot voor kort een strakke zanddijk. Met het project Noordvoort worden de dynamiek en natuurwaarden in de zeereep...
29. december 2019
De wilde zwaan (Cygnus cygnus) is een ongeveer 1,5 meter grote, witte zwaan die voorkomt in Noord-Europa en Azië. De lengte varieert van 140 tot 165 centimeter; de spanwijdte bedraagt 205 tot 275 cm. De soort is verwant aan de trompetzwaan (Cygnus buccinator), die voorkomt in het noorden van Amerika. Het onderscheid met de even grote en ook in Noordwest-Europa voorkomende knobbelzwaan is dat de wilde zwaan een zwarte snavel heeft met een grote gele vlek aan de basis. De gele vlek loopt naar...
15. december 2019
De Natuur, Het is een feit dat de natuur vredig is. mooi Zacht teer groen en rustig. Je voelt je er vrij en je kan er jezelf zijn. de mens houdt van de natuur waarom omdat de natuur niets zegt en geen kritiek op de mens heeft. dat is het mooie van de natuur.
02. december 2019
Een volwassen merel heeft een lichaamslengte van 23,5 tot 29 centimeter en een gewicht van 80 tot 125 gram. De vleugelspanwijdte bedraagt 34 tot 38,5 centimeter.[a] De merel heeft een relatief lange staart. In tegenstelling tot bij de meeste andere lijsters bestaan er duidelijke verschillen tussen het mannetje en vrouwtje. Een volwassen mannetje heeft een glanzend zwart verenkleed.Met name de onderzijde, maar ook de rugzijde en schouderstukken zijn soms grijs tot brons getint, wat duidelijk te...
24. november 2019
De merel (Turdus merula) is een middelgrote zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae). Het is een inheemse broedvogel in Europa, Azië en Noord-Afrika en een algemeen voorkomende standvogel in de meer gematigde delen van zijn verspreidingsgebied. De merel is geïntroduceerd in delen van Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. In het totale leefgebied van de merel worden een aantal ondersoorten onderscheiden, al worden enkele Aziatische ondersoorten soms beschouwd...
17. november 2019
Opvallend aan het uiterlijk van de ransuil zijn met name de lange oorpluimen, die overigens geen echte oren zijn. Zijn naam dankt hij aan de gelijkenis met een 'ranse', Middelnederlands voor 'muts met een kap die in plooien afhing'. De ogen zijn oranje-geel. Verwarring met de oehoe, die ook oorpluimen heeft, is mogelijk maar deze laatste is aanzienlijk groter dan de ransuil. Het verenkleed is aan de bovenzijde roest geel met zwartbruine vlekken en strepen, en verder is de vogel grijsbruin...
10. november 2019
Een echte ochtend vol rijp is een buitenkansje voor elke fotograaf. Voor landschapsfotografie moet je er op tijd bij zijn om het sneeuwwitte landschap mooi te fotograferen. Vaak valt de rijp in de loop van de dag er al af door dooi of opstekende wind.Een nachtvorst aan de grond komt vaker voor, geen spectaculair landschap, maar zeker goed voor fraaie details. Vooral na een heldere nacht zonder wind is de kans op vorst aan de grond groot. Ga op zoek in open terrein, zoals stuifzanden,...
04. november 2019
Bunkers in de awd. In de Tweede Wereldoorlog maakten de Amsterdamse Waterleidingduinen deel uit van de Atlantikwall. De Atlantikwall was een enorme kustverdedigingslinie die zich uitstrekte van Noorwegen tot aan de Pyreneeën. Deze kustlinie werd voor Duitsland noodzakelijk nadat Amerika in de oorlog werd betrokken. In de Amsterdamse Waterleidingduinen gebruikten de bezetters de reeds aanwezige kanalen om hun tankverdedigingsgordel te voltooien. De tankgordel vormde een afbakening en was een...

Meer weergeven

Copyright @ Herman  Versteeg de inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermt en alle rechten op de tekst. afbeeldingen grafische vormgeving en / of informatie in andere vorm berust bij Herman Versteeg. Niets uit de tekst of afbeelding op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Herman Versteeg worden verveelvoudigen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren van (gedeelten van( deze website is niet toegestaan .De benaming De schoonheid van de awd Herman Versteeg alsmede het daarbij behorende logo is als merk gedeponeerd bij het Benelux merken bureau .